— Чух, че е имало битка.
— Имаше, когато бе обявено славното ни освобождение.
След ужасно трагичните злополуки, сполетели управителката и нейните слуги.
— Злополуки, ха! Това беше добро.
Шурк Елале изгледа сърдито първия си помощник, но като повечето мъже, той бе неотзивчив на подобни невербални предупреждения.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
— Приятелю, ако обичаш, отдръпни се от това,
което служи за стълба тука — предвид немощните усилия на слугата ми да я ремонтира
използвам дефиницията доста предпазливо, — за да мога да сляза по начин, подходящ за положението ми.
— Какво?
— Разкарай ми се от пътя, тъпак!